28.01.2023 – Elvas (POR) – CEI* – 100km – 17 Starter
13. Platz – Nadya Ninis mit Azkar OZ